De medewerkers en/of diensten van ESQ zijn onder meer ingezet bij
de volgende evenementen:

Referenties Security:
 • Leger des Heils.
 • Fair Play Centers.
 • Thuiswedstrijden MVV.
 • 11de vaan de 11de.
 • Zesdaagse van Amsterdam.
Referenties Advertising:
 • Parkstad Theaters Heerlen.
 • Bozzini Deluxe.
 • MECC Maastricht.
 • Open dagen Leeuwenborgh.
 • Jumping Indoor Maastricht.
Referenties Event Supply:
 • LSO-concerten op het Amerikaanse kerkhof te Margraten.
 • Global Culture Festival voor Studium Generale Universiteit Maastricht.
 • Maastrichts Mooiste.
 • Drukwerk voor diverse School- en Dancefeesten, zoals Slim en Dis.